1997-2002 v. Ib Møller

Den 8. april1997 afholdtes stiftende generalforsamling for Hippologisk Selskab Vilhelmsborg (HSV) med godkendelse af vedtægter. Formålet var at skabe et forum for udveksling af idéer, tanker og viden på et højt, hippologisk niveau såvel fagligt som kulturelt, herunder at grundlægge et hestefagligt bibliotek.

Den 20. maj valgtes en bestyrelse, der den 19. juni konstituerede sig med J.E. Egefjord, Grete Hjalf (kasserer), Peter Kjelstrup, Poul-Jørn Lindberg, Gustav Martens, Ib Møller (formand) og Susan Thorup (sekretær). Bent Neergaard var allerede valgt som revisor.

Bestyrelsen forsøgte at definere sine opgaver og skrev pressemeddelelser og opfordringer til potentielle medlemmer om at melde sig ind. Kontingentet var 300 kr. Medlemmerne havde en ret høj gennemsnitsalder, og kvinder var underrepræsenterede. Ikke alle egne af Danmark eller hesteinteresser var repræsenteret. Ib Møller udarbejdede logo, ex libris og brevpapir.

Året efter udtrådte Gustav Martens pga. sygdom og blev afløst af Rita Geertz.

I begyndelsen havde HSV ikke eget lokale, men fik lov at bruge et i hovedbygningen. Senere fik HSV tilladelse til at indrette et par mindre rum i herskabsstalden til kontor, møderum og bibliotek. Den fredede stald havde været brugt til depot siden kommunens overtagelse i 1973 og var bygningsmæssigt meget forsømt. Tag og udvendigt murværk blev dog restaureret i 1978. HSV skulle selv skaffe midler til indvendige istandsættelser.

På generalforsamlingen i 1998 holdt J.E. Egefjord indlæg om ’Intentionerne bag oprettelsen af Vilhelmsborg’ og direktør Mogens Boyter om ’Fremtidens Vilhelmsborg’. Under besøg af Den spanske Rideskole holdt chefen dr. J. Oulehla og overberider S. Kottas interessante og velbesøgte foredrag den 19. februar 1998. Medlemstallet var da på knap 80.

Af arrangementer kan nævnes i 2001 modeopvisning i hovedbygningen af ridetøj, og et foredrag af biolog Hanne Carstensen ’Om urter og deres betydning som kosttilskud til heste’.

Bogsamlingen blev i de følgende år registreret i en database af Rita Geertz. Grete Hjalf forærede sine ca. 300 videoer, og Driftsaktieselskabet sine ca. 200 bøger. Ib Møller supplerede bl.a med ca. 200 bøger, som han havde fået af fru Lemwigh Müller og 200 dias af hesteundervisning på Niels Buks Ollerup højskole af afdøde løjtnant Werner Hoffgaard. Bogreoler blev indkøbt af en god kvalitet.

Et medlemsblad ’HSV NYT’ søgtes udsendt to gange om året fra 1998. Et skrift af Johannes Rosendal om ’Træk af livet på Vilhelmsborg gennem150 år fortalt i billeder’ blev udsendt til medlemmerne, som også kunne købe berider Knud Dams bog ’Mit liv med heste’ ved blot at betale portoen.

Aftale blev oprettet med Dansk Ride Forbund om, at indsamlede bøger og effekter skulle overgå til forbundet, hvis HSV ikke længere kunne administrere samlingen.

På generalforsamlingen 18. marts 1999 orienterede formanden for Foreningen Vilhelmsborg, Kjeld Ranum og den nyansatte direktør Christian Krogh om status for foreningen og for Vilhelmsborg. Professor Henning Staun fra Landbohøjskolen holdt herefter foredrag om ’Betydningen af arv og miljø for den fuldt udviklede hest’.

HSV skulle efter sommerferien kunne disponere over herreværelset på hovedbygningen til bogsamlingen, men det var ikke sket. Samlingen af bøger, videoer med hippologiske emner samt dias blev flyttet til hovedbygningen i løbet af 2001.

Ib Møller og Poul-Jørn Lindberg ønskede ikke genvalg i 2002, og i stedet indtrådte Ulrich Nedergaard og Holger Kofoed-Dam. Grete Hjalf blev ny formand.