HISTORIE

Den 8. april1997 afholdtes stiftende generalforsamling for Hippologisk Selskab Vilhelmsborg (HSV) med godkendelse af vedtægter. Formålet var at skabe et forum for udveksling af hippologiske idéer, tanker og viden såvel fagligt som kulturelt, herunder at grundlægge et hestefagligt bibliotek og indsamle hippologiske effekter for eftertiden. I begyndelsen havde HSV ikke eget lokale, men fik lov at bruge et i hovedbygningen. Senere fik HSV tilladelse til at indrette et par mindre rum i herskabsstalden til kontor, møderum og bibliotek.

Den fredede stald havde været brugt til depot siden kommunens overtagelse i 1973 og var bygningsmæssigt meget forsømt. Tag og udvendigt murværk blev dog restaureret i 1978. HSV skulle selv skaffe midler til indvendige istandsættelser. Det blev aftalt med Dansk Ride Forbund, at indsamlede bøger og effekter skulle overgå til forbundet, hvis HSV ikke længere kunne administrere samlingen.

I 2003 fik HSV stillet Vilhelmsborgs herskabsstald til rådighed for sine kulturhistoriske aktiviteter. Et par mindre rum, som var anvendt til depot for restauranten, blev sat i stand til et mindre bibliotek og kontor samt toilet og tekøkken. HSV skulle selv sørge for finansieringen af ombygningen, som Bent Neergaard, en af ildsjælene bag Det Nationale Hestesportscenter, stod for. HSV fik godkendt en aftale med Århus kommune om at leje og administrere herskabsstalden.

Fra 2003 til 2007 indsamlede selskabet midler fra fonde, organisationer, foreninger og private til en omfattende og gennemgribende istandsættelse af hele herskabsstalden. Hippologisk Selskab Vilhelmsborg har i tre år stået for restaureringen og ombygningen. Denne blev ledet af arkitekt Ib Møller som også var en af ildsjælene bag oprettelsen af Det Nationale Hestesportscenter. Bygningen blev oprindelig indviet den 25. september 1856 og genindviet i november 2007. Et tryk af den originale tegning af herskabsstalden er ophængt i biblioteket over indgangen. På 1. sal blev 250 kvm indrettet til bibliotek for selskabets indsamlede bøger og videoer m.m. om heste. Her er også et stort mødelokale. Stole blev finansieret ved at ’sælge’ dem med påførte navneskilte, uden at de dog måtte fjernes fra bygningen.

Herskabsstalden blev genindviet den 14. september 2007. Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte forestod den officielle genindvielsen og sagde blandt andet: Det er altid spændende og interessant for mig at komme til Vilhelmsborg. I dag er det en særlig glæde, fordi genindvielsen af Herskabsstalden er en kulturhistorisk begivenhed, som tjener Vilhelmsborg og Hippologisk Selskab til stor ære.