2006-2012 v. Bent Neergaard

HSV fik godkendt en aftale direkte med Århus kommune om at leje og administrere herskabsstalden.

Fra 2003 til 2007 indsamlede selskabet midler fra fonde, organisationer, foreninger og private til en omfattende og gennemgribende istandsættelse af hele herskabsstalden.

Hippologisk Selskab Vilhelmsborg har i tre år stået for restaureringen og ombygningen af denne herlige bygning. Den blev oprindelig indviet den 25. september 1856 og genindviet i november 2007.

Arkitekt Ib Møller har dels fulgt de originale tegninger, dels forestået ombygninger og inddragelsen af første sal. De originale tegninger var udfærdiget af Gustav Ludolf Martens fra Kiel. Som et kuriosum kan nævnes, at konsulent i Dansk Ride Forbund, Gustav Martens var dennes oldebarn, og han har foræret sine værker om uddannelse af heste og ryttere til HSV.

Et tryk af den originale tegning af herskabsstalden er ophængt i biblioteket over indgangen.

HSV er de implicerede håndværkere megen tak skyldig for særdeles veludført arbejde med akkuratesse og dyb respekt for de gamle bygninger.

Byggeudgifterne har været på over 4 mio. kr. HSV fik stalden overladt af Aarhus kommune - under forudsætning af, at vi selv forestod restaureringen.

Under ledelse af Bent Neergaard blev der indsamlet over 2 mio. kroner fra:
•H.M. Dronning Margrethes og Prins Hen-riks Fond
•A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (1 mio. kr.)
•Oldenborg og Frederiksborg Centret i Skanderborg
•A/S Bent Neergaard
•Bjergegaard & Ottesen Aps
•Bundgaard Byg A/S
•Dansk Fjordhesteforening
•Dansk Frieser Forbund
•Dansk Islandshesteforening
•Dansk Køre Forbund
•Dansk Ride Forbund
•Dansk Varmblod
•Foreningen Kustos
•Grete Hjalf
•Ib Møller arkitekt m.a.a.
•Kjærs Trapper
•Kommunen har bidraget med knap halvdelen af de samlede udgifter på ca. 4 mio. kr.

På 1. sal blev 250 kvm indrettet til bibliotek for selskabets indsamlede bøger og videoer m.m. om heste. Her er også et stort mødelokale. Stole blev finansieret ved at ’sælge’ dem med påførte navneskilte, uden at de dog måtte fjernes fra bygningen.

Den oprindelige stald var indviet 1856 og blev sammen med vognremisen ført tilbage til sin oprindelige skikkelse. Til dette arbejde var stor nytte af den oprindelige tegning udført af Gustav Ludolf Martens. I stueetagen er der foruden indgang også entré, møderum og tekøkken, handicaptoilet og en brandsikret opgang til overetagen.

2004-07 gennemførtes resten af restaureringen med vognremise, stald, seletøjsrum, to toiletter og garderobe.

Bygningen giver nu mulighed for at modtage og udstille yderligere effekter.

Ved indvielsen blev udarbejdet en udstilling ’Heste i Danmark’ baseret på en ny bog med samme titel. Herudover er udstillet forskellige effekter af sadelmagerværktøj, hestesko, bid, sporer, kaneklokker samt af faner, husaruniform, seletøj, sadler, modeller af military spring m.m.

Ejnar Meldgaards knap 40 modeller af hestevogne og kaner blev udstillet i glas-montrer venligst udlånt af Købstadmuseet Den gamle By og udstillet fra 2010 til 2011. Fra juli til oktober 2011 er de afløst af udstillingen ’Fra en samler’ med skulpturer og andre vognmodeller tilhørende Ib Møller. Tanken er, at disse udstillinger jævnligt skal udskiftes eller suppleres.

Ib Møller donerede ved indvielsen en A3 mappe med fotografier af tilstanden ved starten af ombygningen og renoveringen, samt lister over byggeudvalg, myndigheder, håndværkere og sponsorer, 55 arbejdstegninger, byggemødereferater .m.m.

Herskabsstalden blev genindviet den 14. september 2007. Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte forestod den officielle genindvielsen og sagde: Det er altid spændende og interessant for mig at komme til Vilhelmsborg. I dag er det en særlig glæde, fordi genindvielsen af Herskabsstalden er en kulturhistorisk begivenhed, som tjener Vilhelmsborg og Hippologisk Selskab til stor ære.

Bygningsværket i sig selv har officiel status som bevaringsværdigt. Og nu blive det bevaret. Indvendigt var de søjleindrammede spiltove samt mure, vinduer og inventar i miserabelt forfald, men ved en frivillig indsats af dygtige og stædigt udholdende medlemmer af Hippologisk Selskab er det lykkedes at reetablere hele stalden i den oprindelige skikkelse.

Og mange seriøse sponsorer, bl.a. A.P. Møller Fonden og Århus Kommune, har med generøse bidrag sikret det økonomiske grundlag, som muliggjorde en høj kvalitet i restaureringsarbejdet. Jeg udtrykker min store anerkendelse af denne indsats af sponsorer og Hippologisk Selskab.

Heste, kuske og ryttere har nu fået en fornem virkeplads. Og Hippologisk Selskab har fået et værdigt domicil, og jeg ønsker selskabet lykke og held til dets fortsatte kulturhistoriske virke.

Bygningen danner nu en ideel ramme om møder og foredrag og vil kunne lejes til særlige formål efter nærmere aftale med bestyrelsen.

Efterfølgende valgte H.K.H. Prinsesse Benedikte at anvende Herskabsstalden som officielle mødelokaler og adresse for foreningen Dressurens Venner.

Fonden Skanderborg Rideklub har stillet et nyudviklet EDB program til rådighed for HSV. Systemet er beregnet til, at alle danske rideklubber kan oprette deres historie med beskrivelse og billeder. Det er et database system, der umiddelbart efter en kort instruktion kan betjenes af de fleste. Bestyrelsesmedlem Carsten Bæk er ankermand i introduktionen af systemet overfor rideklubberne. Dansk Ride Forbund betaler for lagringen af data.

HSV indgår en aftale med DRF om arkivering af historisk materiale for forbundet. Aftalen indebærer, at kan HSV ikke videreføres, har DRF ret og pligt til at overtage samlingen og i videst muligt omfang føre den videre samlet.

I den forbindelse har HSV påtaget sig at være behjælpelig med at indsamle materiale til en bog om DRF i forbindelse med forbundets 100 års jubilæum i 2017. I samarbejde med Rideforbundet er nedsat et udvalg med Bent Neergaard (formand), Jørgen Kristensen og Ingrid Salquist. Udvalget har fået tilknyttet en række skribenter.

Der er indgået en aftale med den Kgl. Staldetat om permanent udstilling af en af Etatens pragtfulde gallavogne. HSV har et godt samarbejde med de kongelige stalde.

Der er gennemført salg af stolene i det store mødelokale, således at medlemmerne kan købe sin egen stol med en messingplade på bagsiden med navn. Det blev en stor succes,

Efter afslutning af byggeregnskabet blev en del af kapitalen fra Oldenborg og Frederiksborgcentret i Skanderborg investeret i værdipapirer, som giver en god reservekapital for HSV.,

En række sponsorer støttede gennemførelsen af renoveringen. Et messingskilt hænger i stalden som et synligt bevis. Senere kom en række stolesponsorer med navn på de enkelte stole. Efterfølgende er en række såkaldte 2.000 kr.-sponsorer, ikke mindst takket være Jens Bundgaards indsats. Disse sponsorer er et væsentligt grundlag for selve driften.

En videreførelse af vort bibliotekssystem skal sikre, at det er up to date.

Der arbejdes med brugen af lokalerne til interessante hippologiske aktiviteter også for andre hesteorganisationer.