Generalforsamling 2022

 

TORSDAG den 7. april 2022 kl 19.30 (kræver ikke tilmelding)

 

Dagsorden iflg vedtægterne

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og program for det kommende år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                      På valg er: Niels, Lene, Heidi, Ingrid og Lotte (suppleant)

  1. Valg af revisor.
  2. Eventuelt

 

 

For spørgsmål vedr. generalforsamlingen kontakt venligst formand Niels Hobolt Jensen på mail: wendynielshobolt@gmail.com

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen