Andrew McLeans bog Træning af heste

Fra Borgens Forlag har det hippologiske bibliotek modtaget Andrew McLeans bog Træning af heste – på hestens præmisser, som udkom på dansk i september 2006. Denne bog er en meget stor fornøjelse at læse og har interesse for alle, der har med heste at gøre.
 
Andrew McLean er uddannet biolog og adfærdsforsker og har skrevet en videnskabelig afhandling om hestens indlæringspsykologi. Dette præger selvfølgelig hans holdning og forståelse af trænings- og indlæringsprocessen meget. Men da han også har været konkurrencerytter og har redet både military, spring og dressur på internationalt niveau, er bogen også en praktisk anvisning på, hvordan man bedst anvender disse principper og træner sin hest.


Bogen indledes af kapitler, som gennemgår forudsætningerne og principperne for forståelsen af hestens væsen og afsluttes med en række kapitler om den praktiske anvendelse af samme.

Der gøres op med flere af fortidens myter og fordomme om hestens adfærd og træning i bogen. Bl.a. også med New Age tilgangen, som roses for sin milde og ikke voldelige fremgangsmåde, men kritiseres for dens misforståede opfattelse af at heste har menneskelignende mentale evner og en medfødt godhed.


McLean argumenterer og forklarer forfriskende for sine holdninger og tager som sagt afsæt i den seneste adfærds- og kognitionsforskning samt sine egne erfaringer i sin gennemgang og forslag til den grundlæggende træning såvel som den mere avancerede træning af hestene. Det gode ved McLeans bog bliver derfor at alle de traditionelle og velkendte træningselementer gennemgås, samtidig med at læseren sideløbende præsenteres for de meget logiske forklaringer og principper, der ligger bag. Hans formål er helt klart at forsøge at få menneskene, der træner og rider heste, til at tage ansvar for sine handlinger og erkende forskellene mellem egen natur og hestenes.


McLeans grundholdning til heste er vidunderligt fri for romantiske forestillinger, men alligevel fuld af erkendelse og respekt for et bemærkelsesværdigt dyr. Han ser hestetræning som en systematisk videnskab, der hviler på nogle enkle principper, nemlig integrationen af horsemanship og indlæringspsykologi.


Afslutningsvis skal jeg nævne at bogens opsætning af billeder og tekst er en æstetisk fornøjelse.

 
Så nyd bogen og nyd din hest!